Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'zexit_init' not found or invalid function name in /home/habercevreci/domains/cevrecihaber.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
ENERJİ DÖNÜŞÜMÜMÜZ İÇİN 45 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR - ÇEVRECİ HABER
Ana SayfaENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLARENERJİ DÖNÜŞÜMÜMÜZ İÇİN 45 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜMÜZ İÇİN 45 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR

Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansman tarafını inceleyen bir çalışma yayınladı.

”Türkiye’de Enerji Dönüșümünün Finansmanı” başlıklı rapor Türkiye’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansman ihtiyacının belirlenmesi ve finansal kuruluşlar, yatırımcılar ve kamuya yönelik öneriler sunma amacını taşıyor.

Çalışmadaki tespitlere göre 2002-2018 döneminde Türkiye’de enerji alanında, 3-3,5 milyar dolarlık bölümü enerji dönüşümü alanında olmak üzere ortalama olarak yıllık 5,5-6 milyar doları düzeyinde yatırım yapıldı.

Enerji sektörü bu yatırımların finansmanı için yıllık 3-3,5 milyar dolar düzeyinde kredi kullanırken, enerji dönüşümü yatırımları için kullanılan yıllık kredi miktarı 2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Enerji sektörünün 2018 sonu itibari ile toplam kredi yükümlülüğü, 45 milyar dolarlık bölümü orta ve uzun vadeli olmak üzere 57,4 milyar dolara ulaştı.

Bu yükümlülüğün 45,4 milyar dolarlık bölümünü, gayri nakdi krediler dahil olmak üzere yurt içinden, 12 milyar dolarlık bölümünü ise yurtdışından sağlanan finansman oluşturdu.

Çalışmada Türkiye’nin 2030’a kadar elektrik üretimi içindeki yenilenebilir kaynak payınının %50’ye ulaştırması ile Uluslararası Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (UEVEP) 2023 hedefleri kapsamında enerji dönüşümü için ihtiyaç duyulacak finansman miktarı konusunda da bir projeksiyon yapıldı.

Shura analizine göre Türkiye enerji sektörünün enerji dönüşümü alanındaki bu hedeflere ulaşabilmesi için geçen 16 yılda sağladığı yıllık finansman miktarının, gelecek 10 yıl içinde iki kata yakın artış göstermesi gerekiyor.

Shura öngörüsüne göre 2030’a kadar enerji yatırımları için 3,6 ila 4,5 milyar bölümü yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği olmak üzere yıllık 5,3 ila 7 milyar dolar finansman gerekiyor.

Raporda enerji dönüşümünün, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikalarıyla birlikte ekonomi ve sanayi politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, bu değişimin ekonominin bütününe yönelik etkileri olacak bir kapasite gelişimi ve gelecek on yılların önemli altyapı yatırımlarından biri olacağına da vurgu yapılıyor.

Shura çalışmasında Türkiye’nin etkin enerji dönüşümü için 5 eylem alanı belirleniyor ve alınacak önlemler şu şekilde belirleniyor.

Enerji dönüşümü perspektifinin ve piyasa mekanizmasının güçlendirilmesi

Uzun vadeli enerji dönüşümü stratejisinin oluşturulması
Kamunun enerji piyasasındaki düzenleyici rolünün güçlendirilmesi
Piyasa derinleşmesini destekleyecek ve finansal öngörülebilirliği artıracak
politika gelişiminin sürdürülmesi
Yerel yönetimlerin enerji dönüşümü kapsamında üstlenebilecekleri rolün
tanımlanması, yatırım ve finansman potansiyelinin genişletilmesi
Finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Enerji dönüşümü, özellikle enerji verimliliğinin finansmanı için tanım geliştirilmesi
Enerji dönüşümüne yönelik kaynakların etkin dağılımı için iklim fonları ve paketlerinin toplandığı, kamunun öncülük ettiği merkezi bir fon oluşturulması
Uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere finans kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlayacak, kamu politikalarıyla uyumu kolaylaştıracak bir mekanizmanın oluşturulması
Finans kuruluşları dışında kurumsal yatırımcılardan fon sağlamaya yönelik girişim sermayesi, “kitlesel fonlama” vb modeller için politika ve mevzuatın uluslararası örnekler de incelenerek enerji dönüşümünün finansmanı perspektifinden geliştirilmesi
Enerji Verimliliği Finansmanının Artırılması

Enerji verimliliği uygulamaları için kuralların belirlenmesi konusundaki çalışmaların tamamlanması
Enerji verimliliği finansmanı için ayrı bir tanımın geliştirilmesi
Enerji verimliliği finansmanında finansman sağlayıcılar için destek mekanizmaları
Finansmanda enerji performans sözleşmelerinin teminat olabilmesi
Enerji verimliliği uygulamalarının finansmanında teminatlandırma için Kredi Garanti Fonu benzeri bir mekanizma oluşturulması
Binalarda enerji verimliliği yatırımlarının mortgage kapsamına dahil edilmesi ya da mortgage benzeri ürün geliştirilmesine yönelik altyapı sağlanması
Yenilenebilir Enerji Finansman Modellerinin Geliştirilmesi

Yenilenebilir enerji finansmanında, finansman sağlayıcılar için destek mekanizmaları
Yenilenebilir enerjinin ayrı bir ürün olarak tanımlanması
Mevcut yenilenebilir enerji portföyünün refinansmanı
Mevcut yenilenebilir enerji portföyünden yaratılan fonların yeni yatırımlara yönlendirilmesi
Dağıtık Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Finansman Modellerinin
Geliştirilmesi

GÖZDEN KAÇIRMAYIN