Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'zexit_init' not found or invalid function name in /home/habercevreci/domains/cevrecihaber.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
AKÇAY SULAK ALANI HARFİYAT SAHASI OLMASIN - ÇEVRECİ HABER
Ana SayfaDİĞERAKÇAY SULAK ALANI HARFİYAT SAHASI OLMASIN

AKÇAY SULAK ALANI HARFİYAT SAHASI OLMASIN

Türkiye, sulak alanlar bakımından bulunduğumuz coğrafyanın en önemli ülkelerinden biriyken son 60 yılda uygulanan yanlış politikalar sonucu sulak alanlarının yarısından fazlasını kaybetti. Kuzey Ege bölgesinin önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olan Akçay Sulak Alanı da yanlış kararlar sebebiyle yok olmak üzere. 

Konuyla ilgili internet üzerinden, change.org sitesi aracılığıyla bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın imza metninde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan bu sulak alanın bir kısmını yaklaşık bir yıldır hafriyat alanı olarak kullandığı belirtildi.

#AkçaySulakAlanıYokOlmasın diyen 37 sivil toplum kuruluşunun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden alandaki moloz ve hafriyat vahşi depolamasını durdurması, alanın temizlenmesi ve rehabilite edilmesi talebiyle bir kampanya yürüttüğünün hatırlatıldığı metinde şu ifadelere yer verildi:

“Yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemleri olan sulak alanlar, sudaki kirliliği azaltıyor, karbon tutuyor, suyun akışını düzenleyerek insanı taşkın, sel, fırtına gibi doğal afetlerden koruyor ve insanların geçim kaynaklarına ve beslenmesine katkı sağlıyor.

Türkiye’nin toplamında kaydedilmiş olan 487 kuş türünün yüzde 30’una, nesli kritik derecede tehlike altında olan yılan balıklarına (Anguilla anguilla) ve yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapan Akçay Sulak Alanı, Kuzey Ege Bölgesi’nin zengin biyoçeşitliliğe sahip alanlarından biri olarak oldukça önemli…

Akçay Sulak Alanı; sazlıklar, sulak çayırlıklar, açık su yüzeyleri ve kumul habitatlarıyla değişik türden canlı gruplarının barınmasına, beslenmesine ve üremesine uygun ortama sahip. Yapılan çalışmalar alanın özellikle kuş ve balık türleri olmak üzere, sürüngenler, çift yaşamlılar, memeli hayvanlar, kelebekler ve sulak alan bitkileri yönünden çok zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Ancak bu önemli ekosistem, kaçak yapılaşma, imar tehlikesi, su kaynakları civarında gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri, Edremit Çayı ve Kadıncık Deresi yakınlarında yer alan çeşitli tesislerin atık suları nedeniyle kirlilik tehdidi altında iken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bu alanı kentin hafriyat depolama alanı olarak kullanıma açtı. Sulak alanın çok kısa bir süre içinde yok olmasına neden olacak bu karardan bir an önce vazgeçilmesi ve alanın rehabilite edilmesi sulak alan için kritik önem taşımaktadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin halihazırda Zeytinli Kavşağı yakınlarında kullandığı bir hafriyat alanı zaten mevcuttur. Bu alan kullanılmaya devam ederken, yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Akçay Sulak Alanının da hafriyat alanı olarak kullanılması hem hukuka hem de Türkiye’nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi’ne aykırıdır.

Çevre Kanunun 9. Maddesinin “e” fıkrası ve 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 4. maddesi sulak alanların korunmasını kesin hükme bağlamıştır.

“Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir. Sulak alanların korunması ve yönetimine ilişkin usûl ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Bununla birlikte moloz döküm alanı olarak kullanılan parsel tapuda “Mera Alanı” olarak yer almaktadır. 4342 sayılı Mera Kanununun 4. maddesi “Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz” diye belirtmektedir.

Biz aşağıda imzaları yer alan sivil toplum örgütleri olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yukarıda belirttiğimiz maddelerce hukuka aykırı olan bu uygulamasından bir an önce vazgeçmesini, moloz dökümünü durdurmasını ve Çevre Kanunun 9. maddesinin “e” fıkrası gereğince alanı eski haline getirmek üzere rehabilite etmesini talep ediyoruz.

Yüzlerce kuş türüne, nesli kritik derecede tehlike altında olan yılan balıklarına ve yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapan Akçay Sulak Alanını savunmak için sen de kampanyayı imzala, paylaş!”

Kampanyayı imzalamak için tıklayın:

https://www.change.org/p/bal%C4%B1kesir-b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir-belediyesi-ak%C3%A7ay-sulak-alan%C4%B1-hafriyat-sahas%C4%B1-olmaktan-%C3%A7%C4%B1kart%C4%B1ls%C4%B1n?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=666915f0-9bce-11e6-be37-67924175261d

GÖZDEN KAÇIRMAYIN