ÇEVRECİ HABER

Türkiye'nin en çevreci gazetesi

“DÜNYANIN GELECEĞİNİ ANCAK ÇEVRE BİLİNCİNİ İÇSELLEŞTİREN BİR KUŞAK DEĞİŞTİREBİLİR”

4 min read

İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının Kurucusu ve Kurucu Temsilcisi, EWORA’nın (Avrupa Kadın Rektörler Birliği) Onursal Kurucu Başkanı, İTÜ 1996-2004 dönemi Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer; çocukların çevre bilinci konusunda eğitim ve aile ortamında en küçük yaşlardan itibaren özenle yetiştirilmesinin dünyanın geleceğini değiştireceğinin altını çizdi.

Okyanusların ısınması, içilebilir su kaynaklarının hızla kirlenmesi ve doğanın tahrip edilmesi gibi insanlığın ortak geleceğini tehdit eden ciddi sorunlar her gün biraz daha fazla karşımıza çıkıyor. Bu sorunlar sadece günlük hayatı değil, bireylerin sağlığını, ekonomiyi ve gelecek nesillerin yaşama hakkını da tehdit ediyor. Geleceğin bugünden farklı olması için yeni yetişen kuşakların çevre bilincini içselleştirmesi büyük önem taşıyor. İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu öğrencileri Dünya Çevre Günü’nü EWORA’nın MEDNIGHT projesi kapsamında öğretici atölye çalışmalarıyla kutladı.

Gençlerin ve genel olarak toplumun araştırma kariyerine ve bilime ilgi duymasını sağlamayı hedefleyen MEDNIGHT bu amaca ulaşmak için, 8 farklı ülkede 13 ortak kuruluşla bir ağ oluşturuldu.. MEDNIGHT konsorsiyumu, İtalya’daki Messina Üniversitesi tarafından koordine edilmekte olup, EWORA’da ortak olarak yer alıyor. EWORA, Türkiye’deki farkındalık çalışmalarını İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ile iş birliği yaparak yürütmüyor.

“Çocuklar çözüm üreme kapasitelerini en üst seviyeye çıkarıyor”

Sağlamer İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda bu bilincin aşılanması için okul öncesinden lise sona kadar özel bir program uygulandığını ifade ederek, bu bilinçle yetişen öğrencilerin çözüm üretme kapasitelerini en üst seviyeye çıkardığını söyledi. Bu programla yetişen öğrencilerden Oğuz Akar, Su Kirliliğini Erken Fark Etme ve Uyarı Sistemi (Water Pollution Early Detection and Warning System) isimli projesi ile geçen yıl Uluslararası Gençlik Bilim Fuarı Yarışmasına (Youth International Science Fair) ortaokul düzeyinde altın madalyaya layık görülmüştü. Proje İstanbul’un kullanılabilir su kaynağı Ömerli Barajı başta olmak üzere İstanbul Boğazı ve Göksu Deresi gibi diğer su örneklerinde de gerçekleşen, oksijen ve sıcaklık gibi değerlerin olağandışı değişim sonuçlarını erken uyarı sistemi ile yerel yönetimi bilgilendirmeyi amaçlıyordu.

Anaokulu Müdürü İlkay Yılmaz, erken çocuklukta çevre konusunda verilen eğitimlerin, öğrencilerin çevre bilincini içselleştirmeleri için çok önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, bu yıl Global Schools programına kabul edilen anaokulunun 2012 yılından bu yana Yeşil Bayrak ödüllü bir Eko-Okul olduğunu, okul bünyesinde uzun yıllardır çevre temasına odaklanan My School Tree, Friends with Nature, From Nature to My Classroom, Colors Of Nature, Forest Fairy Tales, A Sustainable Step Towards Greener Living, Mathematicks in Nature isimli eTwinning projelerinin de gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Mednight projesi kapsamında yer alan atölyeler hakkında bilgi veren Yılmaz, bu projelerin MEB’in hedefleriyle uyumlu olduğunu, çocuklar tarafından çok beğenildiğini ve diğer okullara örnek olarak kolaylıkla her okulda hayata geçirilebileceğine dikkat çekti.

“Laboratuvara Dikkat” Atölyeleri: Sıvıların Karışım ve Ayrışma Süreçleri
Bu atölyenin amacı, çocuklara sıvıların karışım ve ayrışma süreçlerini öğretmektir. Laboratuvar ekipmanlarını tanıtırken, su kirliliğinin çevresel etkilerini de vurgular. Çocuklar, gıda boyası ve kum gibi malzemeler kullanarak su kirliliğini görsel olarak deneyimler ve çevre bilinci kazanır.

“Laboratuvara Dikkat” Atölyeleri: Kutuplar Atölyesi
Kutuplar Atölyesi, çocuklara kutup bölgelerinin bilimsel özelliklerini tanıtır ve iklim değişikliğinin bu bölgelere etkisini açıklar. Çeşitli deneylerle, çocuklar buzun erimesi ve suyun davranışları gibi konuları keşfederler, böylece iklim değişikliği ve çevresel sorunlar hakkında farkındalık geliştirirler.

“Sağlık İçin Akdenizli Kadınlar” Sergisi
Bu sergi, Akdenizli kadın bilim insanlarını ve sağlık çalışanlarını tanıtarak onların rol model olmalarını sağlar. Sergi, kadınların araştırma, sağlık ve eğitim alanlarındaki katkılarını görünür kılarak, toplumda farkındalık ve takdir kazandırmayı amaçlar.

Lise Öğrencileriyle Ortak Çalışma
Lise öğrencilerinin rehberliğinde yapılan bu deney çalışması, küçük yaş gruplarına bilimi tanıtarak bilimsel merakı teşvik eder. Çocuklar, yaşlarına uygun deneyler yaparak bilimi eğlenceli ve erişilebilir bir şekilde öğrenirler. Bu etkinlik, gençlerin liderlik ve öğretme becerilerini de geliştirmeyi hedefler.

Sunum: “Doğamızı Koruyalım: Akdeniz, İklim Değişikliği ve MEDNIGHT Projesi”
Bu sunum, 6 yaş grubu çocuklara iklim değişikliği, deniz kirliliği ve biyoçeşitliliğin önemi hakkında bilgi verir. MEDNIGHT projesinin bilimi ve çevre koruma çabalarını nasıl desteklediğini anlatarak, çocukların çevresel farkındalıklarını artırmayı ve doğayı koruma bilincini geliştirmeyi amaçlar.

 

#İTÜ #GeliştirmeVakfı #EWORA #ProfDrGülsünSağlamer #ÇevreBilinci #OkyanusIsınması #SuKirliliği #DoğaKoruma #GelecekNesiller #ÇocukEğitimi #MEDNIGHT #AtölyeÇalışmaları #ÇevreEğitimi #YeşilBayrak #EkoOkul #SuKirliliğiUyarıSistemi #BilimFuarı #GlobalSchools #eTwinning #ÇevreProjeleri #İklimDeğişikliği #DoğaFarkındalığı #SürdürülebilirYaşam #AkdenizKadınları #BilimSergisi #ÇocuklarİçinBilim #ÇevreselEtki #KutuplarAtölyesi #SıvıKarışımAtölyesi #LaboratuvarAtölyeleri #BilimselMerak

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir