ÇEVRECİ HABER

Türkiye'nin en çevreci gazetesi

“ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARI İPTAL EDİLDİ

3 min read

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Tuzla Köyü yakınlarında açılmak istenen 11 adet JES kuyusu için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı bilirkişi keşfi raporuna dayandırılarak iptal edildi.

Çanakkale 1’inci İdare Mahkemesi tarafından bölgede yaptırılan bilirkişi keşfi sonrası hazırlanan raporda, proje dosyasında sondaj kuyusu için kullanılacak kimyasalların belirtilmediği, sondaj alanlarında oluşacak bitkisel toprak depolama alanının yetersiz olduğu, bölgenin çeşitli koruma statülerin bulunduğu, kümülatif etki değerlendirmesinin yapılmadığı, Zeytin Yasasına aykırı olduğu, yörede arkeolojik kültür varlıkların olma olasılığını yüksekliği gibi önemli noktalara dikkat çekiliyordu.

Çanakkale 1. İdare Mahkemesi ÇED Gerekli Değildir kararının iptal ettiği kararını oy birliği ile alırken, özetle şu noktalara vurgu yaptı;

  • Şirketin proje ile ilgili çevresel taahhütlerinin olduğu noter onaylı bir evrak dosyada yok.
  • Proje kapsamındaki bazı sondaj noktalarına yakın zeytinlik vasfında olan taşınmazların bulunduğu, bu sebeple bu sondaj alanlarının Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun maddesine uygun olmadığı,
  • Proje tanıtım dosyasında yönteme hiç değinilmediği, bu sebeple, yöntem açısından projenin yetersiz olduğu,
  • Saha çalışmalarının hangi mevsimlerde ve kaç gün süre ile yapıldığına, alanın habitat ve vejetasyon tiplerinin ayrıntılı bilgilerine proje tanıtım dosyasında yer verilmediği,
  • Proje sahası ve çevresinde uzmanlar tarafından kapsamlı floristik çalışmaların yapılmadığı,
  • Proje tanıtım dosyasındaki ilgili listedeki sayıların eksik kaldığı, proje alanında oldukça yoğun gözlenen “Abdest Bozan” türüne rastlanılmasına rağmen proje tanıtım dosyasında bu türe hiç yer verilmediği,
  • Karaçam türünün nispi bolluk olarak 3 ile (orta derece bol) gösterilmesinin gerçeği yansıtmadığı proje sahası içinde zeytinliklere de rastlandığı halde, proje tanıtım dosyasındaki flora tür listesinde belirtilmediği,
  • Proje tanıtım dosyasında, Kızılçam için “Pinus sylvestris” denilmesinin bilimsel hata olduğu, çünkü “Pinus sylvestris’in” Sarıçamanlamına geldiği, yine “Proje alanı orman alanında bulunmamaktadır.” denilmesine rağmen. raporda belirtilen flora tür listelerinde orman ağaçlarına (Karaçam, Kızılçam, Mazı meşesi, Saçlı meşe) yer verildiği,
  • Tuzlu su girişiminin önlenmesine yönelik çeşitli çözüm yöntemlerinden olan; su kullanımının sınırlandırılması, kuyu konumlarının değiştirilmesi, hidrolik ve fiziksel bariyerlere hiç yer verilmediği, tuzlu su girişiminin önlenmesi için hiçbir önlemden söz edilmediği,
  • Geçici atık depolama tesisinin projede nereye, nasıl, nasıl özellikte ve kapasitede kurulacağının belirtilmediği…

“JES İSTEMİYORUZ!”

Mahkeme heyeti “bilirkişi raporunda bilimsel yönden hatalı ve eksik görülen diğer tüm hususlar dikkate alındığında” projeye verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararın hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Karar hakkında değerlendirmelerde bulunan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, “Jeotermal kaynak arama projeleri sondaj aşamasında kullanılan kimyasallar ve atıklar nedeniyle çok ciddi çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu nedenle bölgemizde daha fazla sondaj, daha fazla JES istemiyoruz. “ dedi.

 

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir